Where there is water, there is life ! (in Dutch)

Prof. Dr. Willem VAN COTTHEM (Ghent University, Belgium)

Waar water is, is er leven ! Water brengt leven, water is leven. Daarom moeten we zoveel mogelijk water sparen, bij al onze activiteiten. Wij zorgen er voor dat NOOIT water verloren gaat.

Met deze gedachte in het hoofd heb ik een “aangepaste” methode ontwikkeld om thuis planten te kweken. De aanpassing bestaat er in dat we de container waarin we een plant kweken (een bloempot, een joghurtpot, een emmer(tje), een fles, een zak enz.) ook afdekken (met een deksel, een stuk aluminiumfolie, een stuk cellofaan, kortom een deksel dat geen water doorlaat).

En hoe doen we dat dan ? Wel, kijk eens naar bijaande foto’s van de manier waarop ik een Coleusstekje geplant heb in een joghurtemmertje met een deksel. Hieruit gaat nauwelijks wat water verloren, want alles wat in zo’n emmertje aan water aanwezig is, staat maximaal ter beschikking van de plant.

Alleen door het plantgaatje in het deksel en via de bladeren van de plant kan water verdampen. Alle andere sproeiwater wat we in het emmertje brachten, wordt door de plant opgezogen; en die zal daardoor ook beter groeien. En gaan de bladeren toch zachtjes verwelken, dan kunnen we nog altijd wat water bijgieten via het gaatje in het deksel.

Moest deze methode over de hele wereld toegepast worden, de wereld zou beduidend groener zijn, er zou minder klimaatopwarming zijn, de mensen zouden allemaal thuis voedsel kunnen kweken in containers (minder ondervoeding van kinderen, minder honger), het zou hier veel gezonder zijn en de mensen meer tevreden; er zou minder geklaag zijn over alles en nog wat.

Met deze methode ontstaat meer blijdschap, meer geluk. Een methode om ook een deel van de desertificatie tegen te gaan.

Pot gevuld met potgrond. Merk op dat we in de zijwand, op enkele cm boven de bodem een draineergaatje hebben aangebracht voor het evacueren van overtollig water bij het begieten (in feite zit er ook een zelfde gaatje aan de andere zijde van de pot).
Pot met 2 tegenoverstaaande draineergaatjes.
Potgrond of tuingrond om te planten.
Het deksel knippen we door vanaf een zijkant tot bijna in het midden, waarna we het centrum van het deksel cirkelvormig wegknippen.
Hierdoor kunnen we gemakkelijk een helft van het deksel opklappen bij het planten van het stekje.
We maken een plantputje in het centrum van de pot.
Van een jonge Coleusplant hebben we de top (het Coleusstekje) afgesneden.
We hebben het stekje weggesneden vlak boven een stengelknoop (waar 2 tegenoverstaande bladeren zitten). In de oksels van de 2 bladeren zit reeds aan beide kanten een uitlopende okselknop, die later zal uitgroeien tot een zijtak.
Dit is de weggesneden top van de jonge plant, die we nu gaan gebruiken als Coleusstekje.
Van die top zullen we eerst het onderste bladpaar wegknippen om een langer stukje stengel vrij te maken. Dat kan dan gemakkelijker geplant worden.
Het onderste bladpaar werd afgeknipt. Eventueel kan ook het bladpaar daarboven nog weggeknipt worden om het stengeltje van de Coleusstek wat langer te maken.
Om het stekje te planten, klappen we de helft van het doorgesneden deksel naar boven en schuiven het deksel rond het Coleusstengeltje dat in de potgrond zit. Dan klapt de helft van het deksel weer naar beneden en het wordt op de pot gedrukt, zodat de pot met vochtige (natte) potgrond afgesloten is.
Spoedig nadien zien we de top van het Coleusstekje verder uitgroeien. Het grote voordeel van deze methode is dat de natte potgrond binnenin de gesloten pot geen kans heeft om uit te drogen.
De stengeltop loopt uit, nieuwe blaadjes verschijnen. We kunnen de Coleusplant langere tijd in dezelfde joghurtpot laten doorgroeien. Zo nodig kunnnen we dezelfde techniek toepassen bij het verplanten in een grotere pot (of emmer) met een deksel. Coleusplanten houden immers van een voldoend nat gehouden potgrond.

Author: Willem Van Cotthem

Honorary Professor of Botany, University of Ghent (Belgium). Scientific Consultant for Desertification and Sustainable Development.

%d bloggers like this: